Vispārējā informācija

(Atsūtama e-pastā vai otrā pusē pasūtījuma veidlapai kopā ar paraugu)

Lai izrakstītu rēķinu, mums ir nepieciešama tajā iekļaujamā informācija:

  • Juridiskais nosaukums

  • Reģistrācijas numurs

  • PVN maksātāja numurs (ja Jūsu uzņēmums ir PVN maksātājs)

  • Uzņēmuma juridiskā un, ja tā atšķiras, arī faktiskā adreses

Papildus rēķina informācijai, lūdzu, apsveriet un vajadzības gadījumā sniedziet arī sekojošu informāciju:

  • e-pasta adrese (obligāta, ja testēšanas pārskata un rēķina kopijas vēlaties saņemt e-pastā)

  • papildus tālruņi saziņai (ja nebūsiet operatīvi sasniedzami, atbilstoši var iekavēties Jūsu pasūtījuma izpilde)

  • ja pasūtat dokumentu oriģinālu piegādi pa pastu, norādiet uz kuru adresi tie sūtāmi - juridisko, faktisko vai norādiet jebkuru citu adresi

  • jebkāda cita informācija, kuru vēlams ņemt vērā izpildot konkrēto vai visus Jūsu pasūtījumus

Ja šeit uzskaitītā informācija turpmākajos pasūtījumos nemainās, tad turpmāk tā vairs nav jānorāda. Ir jānorāda tikai izmaiņas.