top of page

Vispārējā informācija

(Atsūtama e-pastā vai otrā pusē pasūtījuma veidlapai kopā ar paraugu)

Lai izrakstītu rēķinu, mums ir nepieciešama tajā iekļaujamā informācija:

  • Juridiskais nosaukums

  • Reģistrācijas numurs

  • PVN maksātāja numurs (ja Jūsu uzņēmums ir PVN maksātājs)

  • Uzņēmuma juridiskā un, ja tā atšķiras, arī faktiskā adreses

Papildus rēķina informācijai, lūdzu, apsveriet un vajadzības gadījumā sniedziet arī sekojošu informāciju:

  • e-pasta adrese (obligāta, ja testēšanas pārskata un rēķina kopijas vēlaties saņemt e-pastā)

  • papildus tālruņi saziņai (ja nebūsiet operatīvi sasniedzami, atbilstoši var iekavēties Jūsu pasūtījuma izpilde)

  • ja pasūtat dokumentu oriģinālu piegādi pa pastu, norādiet uz kuru adresi tie sūtāmi - juridisko, faktisko vai norādiet jebkuru citu adresi

  • jebkāda cita informācija, kuru vēlams ņemt vērā izpildot konkrēto vai visus Jūsu pasūtījumus

Ja šeit uzskaitītā informācija turpmākajos pasūtījumos nemainās, tad turpmāk tā vairs nav jānorāda. Ir jānorāda tikai izmaiņas.

bottom of page